Ένας στους πέντε εργαζομένους στην Ελλάδα καλείται να ζήσει με λιγότερα από 500 ευρώ το μήνα, ενώ με λιγότερα από 700 ευρώ το μήνα αμείβεται ένας στους τρεις. Για το ήμισυ του εργατικού δυναμικού οι αμοιβές δεν υπερβαίνουν τα 800 ευρώ μηνιαίως, όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση της Εργάνης.
Στα χαμηλά κλιμάκια αμοιβής βρίσκεται το μεγαλύτερο ποσοστό από τους συνολικά 1,986 εκατ. εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, όπως προκύπτει από στοιχεία της Εργάνη.
Το 2019 ο αριθμός των εργαζομένων με μισθό χαμηλότερο των 500 ευρώ ήταν 406.416 έναντι 422.150 το 2018, με το ποσοστό τους να υποχωρεί ελαφρά στο 20,46% από 22,13%. Ένα επιπλέον 3,28% (65.179 εργαζόμενοι) αμείβονται φέτος με 501 έως 600 ευρώ. Συνολικά στην κατηγορία 401-600 ευρώ οι εργαζόμενοι είναι περίπου 150.000 λιγότεροι από το 2018, γεγονός που αποδίδεται εν πολλοίς στην αύξηση του κατώτατου και την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού.
Το 11,74% (233.116 εργαζομένοι) έχουν μισθό 601 έως 700 ευρώ. Στην κλίμακα 701 έως 800 ευρώ βρσίκονται 248.027 εργαζόμενοι, δηλαδή ποσοστό 12,49%, ενώ από 801 έως 900 ευρώ λαμβάνουν 166.389 (8,38%) και 901 έως 1.000 ευρώ 146.735 εργαζόμενοι (7,39%). Μισθό από 1.000 έως 2.000 ευρώ λαμβάνει περίπου το 20% των εργαζομένων, ενώ πάνω από 2.000 ευρώ μόλις το 8,2%.
Επιπλέον τα στοιχεία της Εργάνης αποκαλύπτουν ότι το διάστημα από 1η Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου 2019, υπέβαλαν ηλεκτρονικά συμπληρωματικό πίνακα προσωπικού 319.514 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζομένους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε 265.212, ενώ μαζί και με τα παραρτήματά τους ανέρχονται 313.375. Οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε 2.085.581.

naftemporiki.gr