Η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά στα 713 ευρώ (μεικτά) από την Πρωτομαγιά, θα αυξήσει και τα επιδόματα του ΟΑΕΔ που συνδέονται άμεσα με εκείνον. Συγκεκριμένα το επίδομα ανεργίας που σήμερα ανέρχεται σε 407 ευρώ θα φτάσει στα 438 ευρώ.
Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει και μια σειρά από επιδόματα που λαμβάνουν χιλιάδες άνεργοι και εργαζόμενοι και συγκεκριμένα:
    επίσχεσης εργασίας,
    μακροχρόνια ανέργων,
    ειδικό εποχικό επίδομα,
    ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη επιδότησης λόγω ανεργίας,
    ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα του ΟΑΕΔ,
    ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας,
    φερεγγυότητας του εργοδότη,
    διαθεσιμότητας,
    παροχή προστασίας της μητρότητας,
    μαθητείας,
    ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ,
    πρακτική άσκηση φοιτητών σχολών τουριστικής εκπαίδευσης,
    προγράμματα κοινωφελούς απασχόλησης.

ethnos.gr