Σε πλήρη εφαρμογή είναι από το πρωί της Τετάρτης η δειγματοληψία κατ’ οίκον που πραγματοποιούν 500 Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ).
Με τη καθοδήγηση του ΕΟΔΥ οι ΚΟΜΥ κάνουν λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και παρέχουν νοσηλευτική βοήθεια σε ύποπτα ή πιθανά κρούσματα, με σκοπό να περιοριστέι όσο το δυνατόν η εξάπλωση του κοροναϊού.
Με ειδικές στολές και όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας εξειδικευμένο προσωπικό πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι για τις δειγματοληψίες ακολουθώντας αυστηρά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
Με κοινή υπουργική απόφαση προβλέπεται η μίσθωση έως 500 οχημάτων, η εκπαίδευση 2.000 νέων επαγγελματιών υγείας σε νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και ΕΚΑΒ και 1.000 μελών ΚΟΜΥ ειδικού σκοπού.
Επιπλέον, η ενίσχυση του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΟΔΥ για τη διαχείριση των κλήσεων για τους σκοπούς των ΚΟΜΥ με υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό 100 νέων στελεχών, το οποίο θα εκπαιδευτεί για το σκοπό αυτό.
Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό ο χρόνος που θα χρειαστεί για να βγουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το χρονικό περιθώριο θα κυμανθεί από τις 5 έως τις 7 ώρες.
Οι περιοχές δραστηριοποίησής τους στην Επικράτεια προσδιορίζονται από τον ΕΟΔΥ, ως φορέα υλοποίησης, σύμφωνα με τη στρατηγική των ελέγχων και με κριτήριο την έμφαση που πρέπει να προσδίδεται σε τοπικούς ελέγχους συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών.
Οι ΚΟΜΥ που συστήνονται εντάσσονται στο δίκτυο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και διασυνδέονται μέσω της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και με άλλες οργανικές μονάδες παροχής υγείας. Ως επόπτης κάθε ΚΟΜΥ ορίζεται ένας γιατρός της οικείας ΤΟΜΥ είτε, σε περίπτωση έλλειψης, γιατρός της οικείας ΔΥΠΕ στην οποία η ΚΟΜΥ δραστηριοποιείται. Κάθε ΚΟΜΥ αποτελείται από κλιμάκιο τουλάχιστον δύο ατόμων, ένα νοσηλευτή και ένα οδηγό.
Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διαρκείας τριών μηνών, με δυνατότητα παράτασής τους για ένα επιπλέον τρίμηνο.

(in.gr)