Σε λειτουργία τέθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η πλατφόρμα myCAR, μέσω της οποίας ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να κάνουν άρση της ακινησίας των οχημάτων τους, πληρώνοντας τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα, για το διάστημα που σκοπεύουν να τα κινήσουν.
Οι ιδιοκτήτες μπορούν να μπαίνουν στην πλατφόρμα με τους κωδικούς TAXISnet, να επιλέγουν το όχημα που είναι σε ακινησία και να πληρώνουν τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που επιθυμούν.
Στη συνέχεια θα γίνεται online έλεγχος εάν το όχημα είναι ασφαλισμένο και στο τέλος θα υποβάλλεται το αίτημα για άρση της ακινησίας.
Για την άρση ακινησίας απαιτείται η ύπαρξη ενεργού συμβολαίου ασφάλισης του οχήματος.
Η ΑΑΔΕ σε συνεργασία με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος θα εντοπίζει τα ανασφάλιστα οχήματα και θα μπλοκάρει την άρση της ακινησίας.
Ειδικότερα, για την άρση της ακινησίας απαιτείται:
– Η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η άρση ακινησίας, ή των αναλογικών/μηνιαίων τελών κυκλοφορίας που αναλογούν στο χρονικό διάστημα άρσης ακινησίας.
– Η ύπαρξη ενεργού συμβολαίου ασφάλισης του οχήματος. Σε περίπτωση που δεν είναι πληρωμένα τα τέλη, επιλέγεται «Ειδοποιητήριο Τελών Κυκλοφορίας». Στη συνέχεια, οι ιδιοκτήτες επιλέγουν αν θέλουν να καταβάλουν ετήσια ή αναλογικά τέλη κυκλοφορίας, οπότε για:
– Ετήσια, δημιουργείται το σχετικό ειδοποιητήριο, με τον κωδικό πληρωμής
– Αναλογικά, θα πρέπει να επιλεγεί το πλήθος των μηνών για τους οποίους ο κάτοχος του οχήματος επιθυμεί να καταβάλει τα τέλη.
Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που έχουν ήδη πληρώσει αναλογικά τ.κ. και επιθυμούν να πληρώσουν ετήσια (π.χ. γιατί πρόκειται να μεταβιβάσουν το αυτοκίνητο) επιλέγοντας ετήσια τέλη θα υπολογισθεί από το σύστημα το υπόλοιπο ποσό που οφείλουν. Ο έλεγχος ενεργού ασφαλιστηρίου συμβολαίου διενεργείται μέσω web service με την ένωση ασφαλιστικών εταιρειών.
Παραδείγματα
Ένας ιδιοκτήτης αυτοκινήτου 2.000 κυβικών το οποίο επιβαρύνεται κανονικά με ετήσια τέλη 690 ευρώ, που θα θελήσει να βάλει ξανά τις πινακίδες κυκλοφορίας στο αυτοκίνητό του για διάστημα δυο μηνών (Ιούλιο και Αύγουστο) θα επιβαρυνθεί με τέλη 115 ευρώ ( 2 μήνες από 57,5 ευρώ ο καθένας).
Αντίστοιχα αν ένας ιδιοκτήτης αυτοκινήτου 2.400 κυβικών με ετήσια τέλη 920 ευρώ θελήσει να «πάρει πίσω» τις πινακίδες του για το διάστημα Ιουλίου – Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταβάλλει 459,6 ευρώ (76,6 ευρώ για έξι μήνες).

(in.gr)