Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο είναι το ποσό που θα λάβουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων από το Δημόσιο ως αποζημίωση το προσεχές διάστημα για την υποχρεωτική μείωση των ενοικίων κατά 40%.
Το Δημόσιο θα καλύψει το 50% του χαμένου ενοικίου του Νοεμβρίου και των επόμενων μηνών, εφόσον συνεχισθεί το υποχρεωτικό «κούρεμα». Σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, η αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους ΟΤΑ, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να αποζημιωθούν για το 50% της ζημίας που έχουν υποστεί τον Νοέμβριο θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική δήλωση COVID μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, που έχει ήδη ανοίξει. Σημειώνεται ότι η υποχρεωτική μείωση αφορά:
• Τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή ή ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ.
• Τους εργαζομένους που έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας για την κύρια κατοικία τους ή και για την κατοικία του παιδιού τους που σπουδάζει σε άλλη πόλη μακριά από τη μόνιμη κατοικία.
• Τους ναυτικούς που βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης ναυτολόγησης για την κύρια κατοικία τους.
Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης COVID είναι: Εκμισθωτές ακινήτων, των οποίων το μίσθωμα έχει μειωθεί κατά 40% με βάση τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας COVID-19, προκειμένου να υλοποιηθούν οι ευνοϊκές ρυθμίσεις. Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, η δήλωση COVID υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη που έχει υποβάλει τη δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.
Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης COVID, τα στοιχεία εκμισθωτή, συνεκμισθωτή, μισθωτή καθώς και τα στοιχεία του ακινήτου ανακτώνται από την τελευταία  δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας με την προσθήκη των κάτωθι στοιχείων που θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον εκμισθωτή:
1. Χρήση μισθίου, όπου ο εκμισθωτής θα πρέπει να επιλέξει κάποια από τις ακόλουθες επιλογές:
• Κατοικία φοιτητή εξαρτώμενου μέλους.
• Κύρια κατοικία στην οποία ο εκμισθωτής είναι εργαζόμενος και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του.
• Κύρια κατοικία στην οποία ο/η σύζυγος/μέρος συμφώνου συμβίωσης (ΜΣΣ) του μισθωτή είναι εργαζόμενος και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του.
• Επαγγελματική στέγη.
• Κύρια κατοικία ναυτικού.
2. Το μηνιαίο μίσθωμα πριν από τη μείωση.
3. Το ποσό του μισθώματος μετά τη μείωση.
4. Τον μήνα που αφορά η μείωση.

Προκόπης Χατζηνικολάου (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)