Η βιομηχανία των ελληνικών startups έχει πλέον αποκτήσει μια κρίσιμη μάζα, δημιουργώντας έναν ενάρετο κύκλο επισημαίνει το Marathon Venture Capital στον απολογισμό για τις επενδύσεις και εξαγορές στον χώρο των νεοφυών επιχειρήσεων το διάστημα 2010-2020.
Το σημαντικό είναι πως τον θετικό κύκλο της ελληνικής start up σκηνής επιβεβαιώνει το ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας για την ελληνική βιομηχανία των startups. Eιδικότερα ο όγκος των επενδύσεων έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη τριετία και έχει επταπλασιαστεί συγκριτικά με άλλα τρία χρόνια πριν.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι επενδυτές ανά τον κόσμο ηγούνται επενδύσεων σε ελληνικές startups. Κατά την περίοδο μελέτης ξένα funds ηγήθηκαν σε 561 γύρους (61% επί του συνόλου), ενώ τα ελληνικά funds ανήλθαν στα 257 στον αριθμό (28%) και οι «άγγελοι» επενδυτές σε 106 (11%).
Σύμφωνα με τo Marathon Venture Capital, η μελέτη κατέγραψε 608 ελληνικές startups που έχουν λάβει συνολική χρηματοδότηση ύψους 6 δισ. δολ. μέσω 927 επενδυτικών γύρων από 790 επενδυτές το διάστημα 2010-2020. Επιπλέον κατά το ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν 84 εξαγορές και 8 εισαγωγές στο Χρηματιστήριο. Ο αριθμός των εξαγορών, από μία που υπήρξε το 2010, έφτασε τις 18 το 2019 και τις 14 το 2020.
Το συνολικό ποσό εξαγορών ανήλθε σε 7,8 δισ. δολ., ενώ το 2020 καταγράφηκε το μεγαλύτερο ιστορικά ποσό ανά έτος, με 2,6 δισ. δολάρια. Τα τελευταία δύο χρόνια το ποσό εξαγορών έχει αυξηθεί σημαντικά επίσης για εταιρείες που διατηρούν παρουσία στη χώρα και συγκεκριμένα το 2020 το ποσό αυτό ξεπέρασε τα 500 εκατομμύρια δολάρια.
Τα επιμέρους στοιχεία επιβεβαιώνουν την ανάπτυξη της αγοράς των νεοφυών εταιρειών. Συγκεκριμένα, το συνολικό ποσό χρηματοδότησης σε ελληνικές startups ανά έτος μεγάλωσε 23 φορές, από 51 εκατ. δολάρια το 2010 σε πάνω από 1,1 δισ. δολάρια το 2020. Μάλιστα, το προηγούμενο έτος οι ελληνικές startups χρηματοδοτήθηκαν με περισσότερα χρήματα από κάθε άλλη χρονιά.
Ο αριθμός επενδύσεων
Επίσης ο συνολικός αριθμός επενδύσεων ανά έτος έχει αυξηθεί 9 φορές μεταξύ 2010 και 2020. Το 2010 είχαν καταγραφεί 14 επενδύσεις, ενώ ο αριθμός αυτός έφτασε τις 124 το 2020, με μέγιστο αριθμό τις 141 το 2016. Ο αριθμός επενδύσεων τα τελευταία χρόνια είναι σταθερά υψηλότερος σε σύγκριση με μερικά έτη πιο πριν. Το 2020 το συνολικό ποσό επενδυτικών γύρων Seed έφτασε τα 85 εκατομμύρια δολάρια, Series A τα 327 εκατομμύρια δολάρια και Growth τα 768 εκατομμύρια δολάρια. Σε όλο το υπό μελέτη διάστημα, οι γύροι χρηματοδότησης Growth έχουν απορροφήσει την πλειονότητα των ποσών επένδυσης, με σημαντική άνοδο από το 2018 και μετά και ιδιαίτερα το 2020, ακολουθώντας την παγκόσμια τάση. Οι γύροι χρηματοδότησης Series A επίσης παρουσιάζουν σταθερή άνοδο τα τελευταία χρόνια, αναδεικνύοντας επίσης τη βελτιωμένη ποιότητα των εταιρειών που έλαβαν αρχική χρηματοδότηση λίγα χρόνια νωρίτερα.
Εκτός αλλά και εντός Ελλάδας
Μεταξύ 2010 και 2020, 501 από 927 γύρους χρηματοδότησης (54% επί του συνόλου) επενδύθηκαν σε startups που διατηρούν φυσική παρουσία και απασχολούν εργαζομένους στην Ελλάδα. Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης αυξάνεται με γρήγορο ρυθμό τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος. Εταιρείες με βάση άλλες χώρες έχουν αντλήσει 77% επί του συνόλου των κεφαλαίων από το 2010 μέχρι το 2020. Την ίδια περίοδο, 1,34 δισ. δολάρια έχουν επενδυθεί σε startups με έδρα την Ελλάδα, ένα ποσό που έφθασε τα 386 εκατομμύρια δολάρια σε ετήσια βάση το 2020, καταγράφοντας αύξηση κατά 39 φορές συγκριτικά με το 2010. Οι startups που αποκτούν φυσική παρουσία απασχολώντας εργαζομένους στην Ελλάδα επεκτείνουν σημαντικά τη δραστηριότητά τους αυτή με την πάροδο του χρόνου. Παράλληλα, για την πλειονότητα των εταιρειών με βάση το εξωτερικό χωρίς ακόμα παρουσία στην Ελλάδα, διαπιστώνουμε ότι οι περισσότερες επιθυμούν να διερευνήσουν το ενδεχόμενο μεταφοράς μέρους των δραστηριοτήτων τους στη χώρα.

H Nαυτεμπορική