Με σχεδόν 1.000 φορολογούμενους κάθε μέρα επικοινωνούσε το 2020 η ΑΑΔΕ μέσω τηλεφώνου ή e-mail, προκειμένου να τους ενημερώσει για χρέη και άλλες φορολογικές εκκρεμότητες. Περίπου οι μισοί από αυτούς ανταποκρίθηκαν.

Πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία, ανεστάλη ένα σημαντικό μέρος του αρχικού σχεδιασμού για τις δράσεις που είχαν  ως σκοπό τη συμμόρφωση των φορολογουμένων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2019 η ΑΑΔΕ επικοινώνησε συνολικά με 886.000 ασυνεπείς φορολογούμενους, ενώ πέρυσι ο αριθμός αυτός έπεσε στις 310.000, δηλαδή μία μείωση κατά 65% σε ετήσια βάση.

Η μείωση τού πλήθους των επικοινωνιών οφείλεται στο γεγονός ότι η δράση για τα ληξιπρόθεσμα ήταν σε αναστολή από το Μάρτιο έως το Δεκέμβριο 2020 εξαιτίας της πανδημίας.

Οι περισσότερες περιπτώσεις επικοινωνίας αφορούσαν φορολογούμενους με «φρέσκα» ληξιπρόθεσμα χρέη. Συγκεκριμένα, είτε μέσω τηλεφωνικής κλήσης, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ΑΑΔΕ επικοινώνησε με πάνω από 242.000 φορολογούμενους που εμφάνισαν καινούργια χρέη ύψους 190 εκατ. ευρώ

Από αυτούς συμμορφώθηκαν 154.391 φορολογούμενοι (περίπου το 64%), οι οποίοι κατέβαλαν σχεδόν 90 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 47% της συνολικής οφειλής.

Ο δεύτερος πιο συνηθισμένος λόγος επικοινωνίας ήταν η μη εμπρόθεσμη υποβολή ΦΠΑ. Ο συνολικός αριθμός των αναμενόμενων δηλώσεων ΦΠΑ για το 2020 ήταν 3,5 εκατομμύρια. Παρά το γεγονός ότι το ποσοστό εμπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ΦΠΑ κυμαίνεται στο 98%, υπήρξαν 66.864 υπόχρεοι οι οποίοι δεν το έκαναν. Η ΑΑΔΕ επικοινώνησε μαζί τους μέσω τηλεφώνου ή με e-mail και οι 12.411 από αυτούς (18,6%) συμμορφώθηκαν.

Θα πρέπει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι η ΑΑΔΕ είχε στείλει και υπενθυμιστικό ηλεκτρονικό μήνυμα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ.

Τηλεφωνικές κλήσεις έγιναν και σε περίπου 30.000 φορολογούμενους που δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση (φυσικού ή νομικού προσώπου), δήλωση Ε9 (φυσικού ή νομικού προσώπου) και ΦΜΥ.

Στόχος των συγκεκριμένων δράσεων της ΑΑΔΕ είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα φορολογικού ενδιαφέροντος, η καλλιέργεια φορολογικής συνείδησης και η εκούσια συμμόρφωση των φορολογουμένων.

moneyreview.gr