Το επάγγελμα που σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στον αριθμό των απασχολουμένων στην ΕΕ μεταξύ του 1ου τριμήνου 2021 και 1ου τριμήνου 2022 ήταν αυτό του βοηθού προετοιμασίας τροφίμων, με άνοδο 25,1%. Το εν λόγω επάγγελμα κατέγραψε άλμα και από σχεδόν 1,1 εκατ. εργαζόμενους έφτασε σε 1,4 εκατομμύρια.

Η δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση, κατά 15,6%, καταγράφηκε στην ομάδα εργαζομένων στις υπηρεσίες προσωπικής εξυπηρέτησης (σύμφωνα με την Διεθνή Τυποποιημένη Ταξινόμηση των Επαγγελμάτων – ISCO), η οποία σχετίζεται με επαγγέλματα όπως ταξιδιωτικοί συνοδοί, ξεναγοί, μάγειρες, σερβιτόροι και μπάρμαν, κομμωτές, αισθητικοί και επόπτες κτιρίων και οικιακοί βοηθοί. Το πρώτο τρίμηνο του 2022, αυτή η επαγγελματική ομάδα είχε 7,6 εκατομμύρια εργαζόμενους.

Εργαζόμενοι στην ΤΠΕ

Οι επαγγελματίες της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνίας κατέλαβαν την τρίτη θέση, με αύξηση 9,6% στο σχετικό δωδεκάμηνο. Μεταξύ αυτών των δύο τριμήνων, αυτή η ομάδα (που σχετίζεται με προγραμματιστές και αναλυτές λογισμικού και εφαρμογών και επαγγελματίες βάσεων δεδομένων και δικτύων) αυξήθηκε από 4,1 σε 4,5 εκατομμύρια εργαζόμενους.

Υπήρχαν δύο επαγγελματικές ομάδες που κατέγραψαν αύξηση κατά 9% στον αριθμό των εργαζομένων: νομικοί, εργαζόμενοι στον πολιτισμό και τις κοινωνικές υπηρεσίες (+9,4%), καθώς και διευθυντές σε κλάδους όπως φιλοξενίας, λιανεμπορίου και άλλων υπηρεσιών (+9,1 %). Το πρώτο τρίμηνο του 2022, αυτές οι ομάδες μετρούσαν αντίστοιχα 3,5 και 2,4 εκατομμύρια εργαζόμενους.

Επόμενοι στη λίστα των κορυφαίων επαγγελμάτων με τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις στον αριθμό των απασχολουμένων ήταν οι επαγγελματίες των επιχειρήσεων και της διοίκησης (+7,4%), οι εργάτες χειροτεχνίας και κλάδου εκτυπώσεων (+6,7%), οι τεχνικοί πληροφοριών και επικοινωνίας (+5,9%), οι μηχανικοί (+5,7%) και οι διευθυντές παραγωγής και εξειδικευμένων υπηρεσιών (+5,3%).

Αντίθετα, οι εργάτες στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μείωση στην ΕΕ από το 1ο τρίμηνο του 2021 έως το πρώτο τρίμηνο του 2022 (-12,6 %).

(in.gr)