Στην ενίσχυση των ΜΑΤ προχωρά το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με διαταγή που εκδόθηκε από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.
Η διαταγή προβλέπει την ενίσχυση των ΜΑΤ με 100 αστυνομικούς από άλλες υπηρεσίες που τυπικά σημαίνει τη δημιουργία νέων 5 διμοιριών.
Στην πραγματικότητα, όμως, πρόκειται για μια κίνηση ενίσχυσης των αποδυναμωμένων διμοιριών που από 25 άτομα οι περισσότερες έχουν ξεμείνει με 12-15 αστυνομικούς.
Σύμφωνα με τη διαταγή η ενίσχυση ανά αστυνομική διεύθυνση κατανέμεται ως εξής:
    Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών 14 άτομα
    Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιώς 11 άτομα
    Διεύθυνση Βορειοανατολικής Αττικής 14 άτομα
    Διεύθυνση Νοτιοανατολικής Αττικής 11 άτομα
    Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής 11 άτομα
    Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής 15 άτομα
    Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής 13 άτομα
    Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής 11 άτομα

(in.gr)