Στην τελική ευθεία είναι η διαμόρφωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία επιδιώκεται να μπει τέλος στις ανοιχτές τιμές την ώρα της παράδοσης βάμβακος μέσω της υποχρεωτικής υπογραφής σύμβασης μεταξύ εκκοκκιστών και παραγωγών, ενώ παράλληλα θεσπίζεται και η πριμοδότηση της ποιότητας του προϊόντος.
Ειδικότερα, η υπό διαμόρφωση ΚΥΑ ορίζει το πλαίσιο ώστε να επιτευχθεί μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων μία «συμφωνία κυρίων», η οποία αφενός θα διασφαλίζει ικανοποιητική τιμή στους παραγωγούς, αφετέρου θα πριμοδοτεί την ποιότητα στην καλλιέργεια, ισχυροποιώντας έτσι ακόμη περισσότερο το brand του ελληνικού «λευκού χρυσού» στις διεθνείς αγορές.
Σε ό,τι αφορά την πριμοδότηση της ποιότητας, η απόφαση θα αναφέρει ρητά την υποχρέωση σεβασμού και εφαρμογής από όλους τυχόν συμφωνίας στο πλαίσιο της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος, η οποία θα προβλέπει θετική ή αρνητική πριμοδότηση βάσει ποιοτικών χαρακτηριστικών.
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά θα μετρώνται στα εκκοκκιστήρια παρουσία των γεωπόνων, του παραγωγού και του εκκοκκιστή, ενώ σε περίπτωση που προκύψει άμεσα συμφωνία, ο υφυπουργός υποσχέθηκε ότι θα υπάρξει ικανός αριθμός συμβασιούχων στον ΕΛΓΟ-Δήμητρα για να προχωρήσει σε αιφνιδιαστικούς επιτόπιους ελέγχους, υπό την καθοδήγηση του Εθνικού Κέντρου Βάμβακος, που ανήκει στον ΕΛΓΟ-Δήμητρα.
Βαρόμετρο για την εξασφάλιση πριμοδότησης ποιότητας αποτελεί το ποσοστό υγρασίας και προς τούτο έχει προταθεί από τη Διεπαγγελματική η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικότητας της μέτρησης της υγρασίας, για υιοθέτηση ενός πλαισίου διαφάνειας αυξομείωσης της τιμής ανάλογα με αυτήν και για αναγραφή της υγρασίας στα παραστατικά της συναλλαγής.
Σχετικά με το ζήτημα των ανοιχτών τιμών, καθίσταται υποχρεωτική η υπογραφή σύμβασης κατά την παράδοση του προϊόντος. Εξετάζεται μάλιστα το ενδεχόμενο να υπάρξει ειδική σύμβαση-υπεύθυνη δήλωση για όσους θέλουν να επωμιστούν το ρίσκο της ανοικτής τιμής, αλλά ακόμη είναι πρόωρη η όποια ανακοίνωση.
Καθοριστικός είναι ο ρόλος της Διεπαγγελματικής Βάμβακος, καθώς επί του πρακτέου θα συντονίζει τον μηχανισμό. Να επισημανθεί ότι οι όροι της αποπληρωμής και το ύψος των τιμών παραμένουν προϊόν των διαπραγματεύσεων μεταξύ των παραγωγών και των εκκοκκιστών.

naftemporiki.gr