Την εποχή αυτή έχει συγκομιστεί περίπου το 80% της παραγωγής σύσπορου βαμβακιού στα Τρίκαλα. Το πρώτο 15θήμερο του Αυγούστου επικράτησαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες (41°-43°C) που δεν ήταν ευνοϊκές για την βαμβακοκαλλιέργεια και είχαν ως συνέπεια μικρή μείωση της παραγωγής περίπου 15% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Οι μετέπειτα καιρικές συνθήκες τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο ήταν ευνοϊκές για την βαμβακοκαλλιέργεια, ενώ οι βροχές που είχαμε κατά τον μήνα Οκτώβριο θα έχουν ως συνέπεια μείωση της παραγωγής (καραμελοποίηση) στα χωράφια που δεν έχει ολοκληρωθεί η συλλογή βαμβακιού.

Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

Αποφύλλωση: Συστήνεται στους παραγωγούς οι οποίοι δεν έχουν προβεί σε αποφύλλωση, αυτή να γίνεται όταν είναι ανοικτό το 60% των καρυδιών, με κατάλληλα και εγκεκριμένα φυτορρυθμιστικά σκευάσματα. Για επιτυχή αποφύλλωση εφαρμόζονται πιστά και σχολαστικά οι οδηγίες της ετικέτας.

Μη επιτυχής αποφύλλωση έχει ως συνέπεια την ξήρανση των φύλλων χωρίς να πέσουν από το φυτό, οπότε αυτά τρίβονται και κολλάνε στο σύσπορο βαμβάκι και δύσκολα αποχωρίζονται κατά την συγκομιδή.

Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των αποφυλλωτικών απαιτούνται θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 15-18°C, χαμηλή εδαφική υγρασία και να επικρατεί ηλιοφάνεια.

Συγκομιδή

Υπενθυμίζεται στους παραγωγούς ότι για προϊόν καλύτερης ποιότητας, η συγκομιδή βαμβακιού πρέπει να γίνεται όταν αυτό δεν είναι υγρό, έχουν πέσει τα φύλλα των βαμβακόφυτων και έχει ανοίξει το σύνολο των ώριμων καρυδιών. Δεν συγκομίζουμε ποτέ μετά από βροχή, ούτε τις νυχτερινές ή τις πρωινές ώρες όπου υπάρχει ακόμα υγρασία στα χωράφια.

Μετασυλλεκτικές επεμβάσεις

Όπως είναι γνωστό το πράσινο σκουλήκι διαχειμάζει στο έδαφος ως νύμφη. Από αυτές τις νύμφες θα προκύψουν οι νέες πεταλούδες την επόμενη άνοιξη για να συνεχιστεί ο κύκλος του εντόμου. Επομένως η πληθυσμιακή εξέλιξη του πράσινου σκουληκιού εξαρτάται κατά πολύ μεγάλο ποσοστό από τον αριθμό των νυμφών που θα διαχειμάσουν.

Για να επιτευχθεί μείωση του αριθμού των νυμφών απαιτούνται καλλιεργητικές επεμβάσεις με σκοπό την καταστροφή όσο το δυνατό μεγαλύτερου πληθυσμού αυτών.

Γι’ αυτό συστήνεται στους παραγωγούς, μετά το τέλος της συγκομιδής να προβούν άμεσα σε στελεχοκοπή των βαμβακόφυτων και εν συνεχεία άροση με άροτρο (υνί) για ενσωμάτωση των θρυμματισμένων στελεχών, ανεξάρτητα από την καλλιέργεια που θα ακολουθήσει.

Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε:

Άμεση καταστροφή των νυμφών του πράσινου σκουληκιού που βρίσκονται και διαχειμάζουν στο έδαφος.

Έκθεση των νυμφών στις αντίξοες κλιματικές συνθήκες του χειμώνα.

Μεταφορά των νυμφών σε βάθος 20-25 εκ. με επακόλουθο την μηχανική αδυναμία εξόδου των πεταλούδων στην επιφάνεια του εδάφους.

Καταστροφή των στοών εξόδου των πεταλούδων.

Εμπλουτισμό του εδάφους σε οργανική ουσία με την ενσωμάτωση των φυτικών υπολειμμάτων του βάμβακος.

Περιορισμό της επιφανειακής απορροής του νερού από τις χειμερινές βροχοπτώσεις.

Ακόμη με το φθινοπωρινό όργωμα πετυχαίνουμε καλύτερη και ευκολότερη κατεργασία του εδάφους για την επόμενη ανοιξιάτικη καλλιέργεια.

Η κατεργασία του εδάφους πρέπει να γίνεται απαραιτήτως με άροτρο για να υπάρξει αναστροφή του εδάφους και όχι με άλλα εργαλεία όπως καλλιεργητή, δισκοσβάρνα ρίπερ, κλπ.

Τέλος, με τις παραπάνω εργασίες περιορίζεται και ο πληθυσμός του ρόδινου σκουληκιού καθότι διαχειμάζει ως «εν διαπαύσει» προνύμφη μέσα στα εναπομείναντα καρύδια, σε βαμβακοστελέχη, καθώς και σε ρωγμές του εδάφους.

(in.gr)