Σε διαδικασία ψεκασμού της βαμβακοκαλλιέργειας βρίσκονται αρκετοί αγρότες των Φαρσάλων το τελευταίο διάστημα, καθώς έχει παρατηρηθεί η παρουσία λύγκου, αλλά και μελίγκρας στα χωράφια τους.
Ο λύγκος είναι ένα έντομο που τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει εκτεταμένα προβλήματα στην καλλιέργεια του βαμβακιού στην Ελλάδα.
Πολλές φορές δεν λαμβάνεται υπόψη η σοβαρότητα της ζημιάς, με αποτέλεσμα η προσβολή αυτή να οδηγεί σε μεγάλη μείωση της παραγωγής κατά τη συγκομιδή.
Τα έντομα συνήθως εγκαταλείπουν τα σιταροχώραφα που ξεραίνονται και μετακινούνται στις βαμβακοφυτείες, με αποτέλεσμα να προσβάλλουν την ανάπτυξη του φυτού.
Στα Φάρσαλα πολλοί αγρότες έχουν προχωρήσει ήδη στους απαραίτητους ψεκασμούς σε συνεννόηση με τους γεωπόνους, μετά από την εμφάνιση του συγκεκριμένου εντόμου, αλλά και της μελίγκρας, ώστε να σώσουν τις καλλιέργειές τους.

Γ. Γκαντέλος Ελευθερία