• Τους νεοεισαχθέντες στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας «επιβραβεύει», στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, η ANEK LINES, διευκολύνοντας τους... Περισσότερα