Αισιόδοξοι εμφανίζονται οι Έλληνες εργαζόμενοι για τη μετά Covid-19 εποχή, με έναν στους δύο να απολαμβάνει του βριδικό μοντέλο απασχόλησης και με το 85%, σύμφωνα με την έρευνα Workmonitor της Randstad, να λέει ότι επιθυμεί να επιστρέψει στον χώρο εργασίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι 5η στην παγκόσμια κατάταξη αναφορικά με την προθυμία των εργαζομένων να επιστρέψουν πλήρως ή μερικώς στον χώρο εργασίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζουν η Ινδία (93%) και η Κίνα (92%), ενώ ακολουθούν στην πεντάδα η Νορβηγία (88%) και η Δανία(86%).Το 68% των ερωτηθέντων στη διεθνή έρευνα δηλώνει πρόθυμο να εμβολιαστεί εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την εκτέλεση της εργασίας του.
Ειδικά στην Ελλάδα, ανησυχία για τηνυγεία του εκφράζει το 49% των εργαζομένων, το οποίο αναμένει τον εμβολιασμό των συνεργατών γύρω του για να νιώσει ασφάλεια, και το 45% εκφράζει την προτίμησή του να συνεχίσει να εργάζεται από το σπίτι μέχρι την ολοκλήρωση της ευρείας διάθεσης του εμβολίου.
Η τηλεργασία
Εξετάζοντας την παραγωγικότητα των Ελλήνων εργαζομένων υπό το πρίσμα της τηλεργασίας, το 45% δηλώνει ότι παρέμεινε ανεπηρέαστο από την έναρξη της πανδημίας. Αντιθέτως, το18% δηλώνει ότι δυσκολεύτηκε να εργαστεί εξ αποστάσεως. Το23% των Ελλήνων εργαζομένων δηλώνει ότι η εξ αποστάσεως εργασία συνέβαλε στην αύξηση της παραγωγικότητάς του, αποδίδοντάς το μάλιστα (10%) στη φυσική απουσία των συναδέλφων. Όσο για την υποστήριξη από τον εργοδότη, το 61% των Ελλήνων εργαζομένων δηλώνει ότι ο εργοδότης του παρείχε αυστηρά πρωτόκολλα για την εφαρμογή τηλεργασίας και εργασίας στο γραφείο.
Μόνο 1 στους 4 υποστηρίζει ότι ο εργοδότης του υιοθέτησε πολιτικές για να υποστηρίξει την εξισορρόπηση ανάμεσα στην επαγγελματική και προσωπική ζωή.
Ψυχική υποστήριξη – γιόγκα
Το 12% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ο εργοδότης του παρείχε γραμμή υποστήριξης για θέμα-τα ψυχικής και σωματικής υγείας, το 5% πραγματοποίησε μαθήματα γιόγκα, το 6% δήλωσε ότι ο εργοδότης του προσέφερε πρόγραμμα υποστήριξης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων ή για την προσαρμογή του στο νέο εργασιακό περιβάλλον και ένα 5%έλαβε περισσότερη εκπαίδευση σε θέματα συμπερίληψης και ένταξης ανθρώπινου δυναμικού χωρίς αποκλεισμούς.

naftemporiki.gr