Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της Διοίκησης της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας η ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας των νέων Διοικητών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου κ. Ιωάννη  Ντόκου, του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων κ. Κωνσταντίνου Γρηγορίου, του Γ.Ν. Άμφισσας κ. Χαριλάου Γεωργίου και του Γ.Ν. Καρπενησίου κ. Δημητρίου Καρατσίκη.