Πρόσθετη χρηματοδότηση δήμων, δημοτικών επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και Περιφερειών, ύψους 18,75 εκατ. ευρώ, προκειμένου οι ΟΤΑ να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις φυσικών καταστροφών, με έμφαση στις επιπτώσεις της κακοκαιρίας Daniel, συμπεριλήφθηκε σε τροποποίηση της πρόσκλησης του υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή πρότασης στο ΤΠΑ του υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας 2.4 "Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων", με τίτλο "Πρόγραμμα φυσικών καταστροφών για τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού", συνολικού προϋπολογισμού 78,16 εκατ. ευρώ (ΑΔΑ: Ψ5ΩΩ46ΜΤΛ6-72Φ).

Συγκεκριμένα, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών κ. Θεόδωρου Λιβάνιου, του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστου Τριαντόπουλου, Αρμόδιου για την Αποκατάσταση από Φυσικές Καταστροφές και την Κρατική Αρωγή, του γενικού γραμματέα στο υπουργείο Εσωτερικών, κ. Μιχάλη Σταυριανουδάκη, και του γενικού γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρη Σκάλκου, και σε συνέχεια σχετικής προεργασίας από την κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής και την αρμόδια Υπό-Επιτροπή της, δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023 η τροποποίηση της πρόσκλησης του υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή πρότασης στο ΤΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας 2.4 "Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων", με τίτλο "Πρόγραμμα φυσικών καταστροφών για τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού", συνολικού προϋπολογισμού 78,16 εκατ. ευρώ (ΑΔΑ: Ψ5ΩΩ46ΜΤΛ6-72Φ).

Η πρόσκληση τροποποιήθηκε ώστε να συμπεριληφθεί πρόσθετη χρηματοδότηση Δήμων, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και Περιφερειών, ύψους 18,75 εκατ. ευρώ, προκειμένου οι ΟΤΑ να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις φυσικών καταστροφών, με έμφαση στις επιπτώσεις της κακοκαιρίας Daniel.

Ειδικότερα, η νέα τροποποιητική απόφαση περιλαμβάνει χρηματοδότηση προς:

• Τον Δήμο Βόλου με 3.000.000 ευρώ
• Τον Δήμο Επιδαύρου με 150.000 ευρώ
• Τον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου με 500.000 ευρώ
• Τον Δήμο Κιλελέρ με 1.000.000 ευρώ
• Τον Δήμο Νοτίου Πηλίου με 500.000 ευρώ
• Τον Δήμο Πλατανιά με 400.000 ευρώ
• Την Περιφέρεια Θεσσαλίας με 5.400.000 ευρώ
• Την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με 2.000.000 ευρώ.
• Τη ΔΕΥΑ Κιλελέρ με 500.000 ευρώ
• Τη ΔΕΥΑ Λαρισαίων με 300.000 ευρώ
• Τη ΔΕΥΑ Μείζονος Βόλου με 4.000.000 ευρώ
• Τη ΔΕΥΑ Φαρσάλων με 1.000.000 ευρώ.

Η χρηματοδοτική στήριξη προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές συνεχίζεται μέσα από νέες σχετικές αποφάσεις.