Οκτώ κηδείες σήμερα Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023 στον νομό Λάρισας

Γιώργος Αδαμόπουλος ετών 77

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

Μαρία Ταμπασούλη ετών 92 

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου (εθνική οδός) Λάρισας

Βασίλειος Ματθαίου ετών 83 

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Λάρισας 

Κωνσταντίνος Μιχούλης ετών 79 

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

Βασιλική Ντόντου ετών 68 

Ώρα  12:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Βρυότοπο Λάρισας 

Νικόλαος Φωτεινός ετών 91

Ώρα 16:30 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης Λάρισας 

Βασίλειος Νταής ετών 72 

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου στη Σπηλιά

Σέργιος Μαρούδας ετών 43 

Ώρα 12:00 Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας (πολιτική κηδεία)