Επτά κηδείες σήμερα Σάββατο 4 Μαρτίου 2023 στον νομό Λάρισας

Στέφανος Μπλέτσας ετών 79 

Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας 

Βάια Μπλέκα - Καρακώστα ετών 42

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Τυρνάβου

Κωνσταντίνος Νούσιας ετών 29

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης

Αθανάσιος Τέγος ετών 56

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Αμπελώνα 

Αθανάσιος Δημητρίου ετών 90

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

Δημήτριος Μπαγιάρας ετών 94

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ποταμάς Αγιάς 

Χαρίκλεια Σαμαρά ετών 88

Ώρα 16:30 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Λάρισας