Στην ανάκτηση «πακέτου» αγροτικών ενισχύσεων ύψους 108 εκατ. ευρώ από συνεταιρισμούς σε... δόσεις προχωρά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Σύμφωνα με το άρθρο 19 που περιλαμβάνεται στο «ερανιστικό» σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα», προβλέπεται η επιστροφή δανείων συνολικού ύψους 108.265.352 ευρώ, που δόθηκαν από ελληνικές κυβερνήσεις σε δύο δόσεις σε συνεταιριστικές οργανώσεις -οι οποίες ωστόσο κρίθηκαν μη συμβατές με το ενωσιακό δίκαιο- με ετήσιες έντοκες δόσεις οι οποίες μπορούν να φθάσουν κατ' ανώτατο όριο μέχρι τις 20.
Ειδικότερα, οι ανακτήσεις αφορούν ενισχύσεις που δόθηκαν κατά τα έτη 1992 και 1994, με σκοπό τη ρύθμιση χρεών γεωργικών συνεταιρισμών, συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων για την αναδιοργάνωση της γαλακτοκομικής συνεταιριστικής επιχείρησης «ΑΓΝΟ», και κηρύχθηκαν ασύμβατες με την κοινή αγορά. Το συνολικό ποσό προς ανάκτηση ανέρχεται σε 95.000.000 ευρώ και οι υπόχρεοι συνεταιρισμοί προς επιστροφή των ενισχύσεων ανέρχονται σε 78, σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (29 Απριλίου 2004) το οποίο απέρριψε την προσφυγή της Ελληνικής Δημοκρατίας εναντίον της αρχικής απόφασης της Ε.Ε.
Να σημειωθεί ότι το 1992, επί κυβερνήσεως Κωνστ. Μητσοτάκη, δόθηκαν δάνεια σε συνεταιρισμούς για να καλύψουν καλλιεργητές σιτηρών που είχαν πληγεί λόγω Τσέρνομπιλ και για την αναδιοργάνωση της γαλακτοκομικής συνεταιριστικής επιχείρησης «ΑΓΝΟ».

naftemporiki.gr