Ο Δήμος Βόλου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 44 ατόμων για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προκλήθηκαν από τις εκτεταμένες ζημιές από τις πλημμύρες που έπληξαν όλη την έκταση του Δήμου, λόγω των θεομηνιών Daniel και Elias στις αρχές και το τέλος του Σεπτεμβρίου, αντίστοιχα.

Οι θέσεις απευθύνονται σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, δηλαδή σε απόφοιτους γυμνασίου και λυκείου, υπογράφοντας οκτάμηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες είναι οι εξής:

  • ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού - 5 θέσεις
  • ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ' κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) - 10 θέσεις
  • ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ' κατηγορίας - 1 θέση
  • ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων - 1 θέση
  • ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων - 22 θέσεις
  • ΥΕ Βοηθών Κηπουρών - 5 θέσεις

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την αίτηση, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, στη διεύθυνση sox@volos-city.gr, ενώ πληροφορίες θα δίνονται στα τηλέφωνα 2421353286 και 2421353285.

Καταληκτική ημερομηνία

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από την Πέμπτη 4 Απριλίου και ολοκληρώνεται την Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024.

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

proson.gr