Τρεις κηδείες σήμερα Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 στον νομό Λάρισας

1.Βασίλειος Ρουκάς ετών 76
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Μεγαλοβρύσου Αγιάς

2.Κωνσταντίνος Καλύβας ετών 87
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Λάρισας

3.Πελαγία Γκουζιώκα ετών 94
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ραψάνης