Τέσσερις κηδείες σήμερα Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 στον νομό Λάρισας

1.Δέσποινα Τσινίδου ετών 62
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου Μάνδρας

2.Ιωάννης Βιντζηλαίος ετών 77
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Γαλήνης

3.Νικόλαος Μπακόλας ετών 87
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

4.Κωνσταντίνος Μότσιος ετών 89
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Λάρισας