Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας που πραγματοποιήθηκε στις 21.11.2023, αποφάσισε α) τη συνέχιση της αποχής των μελών του ΔΣΛ από κάθε δίκη καθώς και από έκδοση διαταγών πληρωμής από δάνεια με αιτούσες Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων καθώς επίσης και από εντολές προς εκτέλεση, μέχρι και την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή της στο υπό διαβούλευση φορολογικό σχέδιο νόμου και β) τη συμμετοχή των μελών του ΔΣΛ στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων της πόλης, που θα πραγματοποιηθεί αύριο 22.11.2023 και ώρα 12.00 στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, με αίτημα την απόσυρση του άνω σχεδίου νόμου.

Κατά τις ημέρες της αποχής θα χορηγείται άδεια από την ορισθείσα επιτροπή:

Α. Για την παράσταση και συζήτηση υποθέσεων (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια) υπό παραγραφή – προθεσμία καθώς και για τη συζήτηση αιτήσεων Ασφαλιστικών Μέτρων για τις οποίες έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή.

Β. Για τις ποινικές υποθέσεις:

1.Στις αυτόφωρες διαδικασίες

2.Στα Κακουργήματα σε περίπτωση κατηγορούμενου που κρατείται κατόπιν καταδικαστικής απόφασης ή προσωρινώς και συμπληρώνεται ο χρόνος κράτησης.

3.Στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ

1.Καταθέσεις ενδίκων μέσων και βοηθημάτων (αγωγών – διαταγών πληρωμής – προσφυγών – αιτήσεων ακύρωσης κλπ) σε όλες τις διαδικασίες (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια) καθώς και η κατάθεση μήνυσης/έγκλησης (εξαιρουμένων των δικογράφων των άνω υποθέσεων με αιτούσες Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων)

2.Συζήτηση προσωρινών διαταγών και αιτήσεων αναστολών (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια), συμπεριλαμβανομένων των αναστολών πλειστηριασμών.

3.Αντιρρήσεις (Διοικητικά)

4.Κατάθεση προτάσεων ( 20ήμερο και 100 ημέρες)

5.Προσθήκες

6.Εξώδικα και επιδόσεις αποφάσεων

7.Κλήσεις – Προσδιορισμοί