Μπορεί όσοι ΔΕΝ ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα να περνούν στα ψιλά την καθυστέρηση πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων, όμως οι αγορές των επαρχιακών πόλεων έχουν αρχίσει και επηρεάζονται σημαντικά.

Για να κάνουμε «νούμερα» όλα τα παραπάνω, αυτή τη στιγμή που γράφεται αυτό το άρθρο εκκρεμούν πληρωμές άνω των 700 εκατομμυρίων ευρώ! Πληρωμές Οικολογικών σχημάτων, συνδεδεμένων ενισχύσεων, διορθώσεις που αφορούν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, κλπ «φορτώνουν» τον λογαριασμό των εκκρεμοτήτων.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προσπαθεί να βρει λύσεις σχετικά με όλα τα παραπάνω προβλήματα. Να σημειωθεί εδώ πως τα περισσότερα από τα παραπάνω χρήματα είχαν πληρωθεί μέχρι το Δεκέμβριο του εκάστοτε έτους, αντίθετα από το 2023 φαίνεται πως θα ολοκληρωθούν αυτές οι πληρωμές (με ή χωρίς προβλήματα) μέχρι και τον Ιούνιο.

Για να καταλάβει κανείς το μέγεθος του προβλήματος, θα πρέπει να συνυπολογίσει πως τα ποσά αυτά δεν κατευθύνονται στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη αλλά στην επαρχία όπου εκεί υπάρχουν οι περισσότερες αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Θεσσαλία, Μακεδονία, Έβρος, Ήπειρος και σε όλες τις αγροτικές περιφέρειες ή περιφερειακές ενότητες εμφανίζονται σημαντικά προβλήματα ρευστότητας.

Οι τζίροι αγροτικών αλλά και εμπορικών επιχειρήσεων επηρεάζονται από όλη αυτή την κατάσταση ενώ σε τοπικά μέσα διαβάζουμε και για τα πρώτα «λουκέτα» επιχειρήσεων σχετιζόμενων με τον αγροτικό τομέα.

Επίσης, όταν αλλάζει η «χρονοσειρά» πληρωμών είναι σίγουρο πως επηρεάζεται η χρηματοπιστωτική ικανότητα πολλών επιχειρήσεων. Επιχειρήσεις με μεγάλο άνοιγμα χρέους επηρεάζονται σημαντικά και οδηγούμαστε σε δύσκολες καταστάσεις.

Εκτός όλων των παραπάνω, όσο δυσχεραίνει η οικονομική κατάσταση των γεωργικών επιχειρήσεων τόσο περισσότερο αυξάνει το κόστος δανεισμού και τελικά η παροχή κεφαλαίων από τις τράπεζες. Αρκεί να δει κανείς πως έχει αλλάξει και συνεχίζει να αλλάζει η κατάσταση με την παροχή «κάρτας αγρότη» τα τελευταία δύο έτη. Και το 2024 η παροχή κάρτας αγρότη φαίνεται πως θα είναι μια δύσκολη εξίσωση για τους αγρότες.

Δυστυχώς κάθε μέρα που καθυστερούν οι πληρωμές, τόσο περισσότερο δυσχεραίνει την οικονομική θέση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και αυτή η κρίση σταδιακά μεταφέρεται και σε άλλους κλάδους της οικονομίας…

insider.gr