Πέντε κηδείες σήμερα Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 στον νομό Λάρισας

1.Βασιλική Παπακώστα ετών 76
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Κωνσταντινιά Παυλοπούλου ετών 79
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Αικατερίνη Κανάτα ετών 87
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Δαμασουλίου

4.Δημήτριος Βασιλούδης ετών 89
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Νέων Καρυών

5.Αικατερίνη Χαλιαμπάλια ετών 91
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Στομίου