Η μαστογραφία είναι μια εξέταση με αναμφισβήτητη αξία, καθώς μπορεί να αποβεί σωτήρια για τον καρκίνο του μαστού. Σκοπός της είναι ο εντοπισμός του καρκίνου ..

Η μαστογραφία είναι μια ακτινογραφική εικόνα του μαστού. Οι γιατροί την χρησιμοποιούν για να αναζητήσουν πρώιμα συμπτώματα καρκίνου του μαστού.

Ο καρκίνος του μαστού είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες. Η ψηφιακή μαστογραφία είναι μία ακτινολογική εξέταση για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Γίνεται χρήση χαμηλής ενέργειας και δόσης ακτινών Χ, οι οποίες εξετάζουν τους μαστούς (τον ιστό και το λίπος) και διερευνούν πιθανές αλλοιώσεις.

Τα αποτελέσματα και οι εικόνες που παράγονται από την εξέταση αξιολογούνται στη συνέχεια από εξειδικευμένους ιατρούς. Η ψηφιακή μαστογραφία είναι η βασική εξέταση για την έγκυρη και άμεση διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Χάρη σε αυτή τη μέθοδο, μπορούν να εντοπιστούν καρκινικοί όγκοι σε πρώιμο στάδιο, οι οποίοι θα γίνονταν αντιληπτοί κατά την ψηλάφηση, περίπου δύο χρόνια αργότερα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» κατά την 12ετία 2012 – 2023 πραγματοποιήθηκαν 5.670 μαστογραφίες. Αυτό μεταφράζεται κατά μέσο όρο σε 473 μαστογραφίες ετησίως.

Αναλυτικά η κατάσταση έχει ως εξής:

Στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, πραγματοποιήθηκαν 5.419 μαστογραφίες.

Στην Ολοήμερη Λειτουργία (πρώην απογευματινά), πραγματοποιήθηκαν 123 μαστογραφίες.

Για λογαριασμό των κλινικών, πραγματοποιήθηκαν 128 μαστογραφίες.

Β. Αντίθετα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο» κατά την 4ετία 2016 – 2019 πραγματοποιήθηκαν 5.657 μαστογραφίες. Αυτό μεταφράζεται κατά μέσο όρο σε 1.414 μαστογραφίες ετησίως.

Αναλυτικά η κατάσταση έχει ως εξής:

Στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, πραγματοποιήθηκαν 5.633 μαστογραφίες.

Στην Ολοήμερη Λειτουργία (πρώην απογευματινά), δεν πραγματοποιήθηκαν καθόλου μαστογραφίες.

Για λογαριασμό των κλινικών, πραγματοποιήθηκαν 24 μαστογραφίες.

e-thessalia.gr