Το «Ολοκληρωμένο ευφυές σύστημα έγκαιρης πυρανίχνευσης για την προστασία του δάσους Αλοννήσου», εγκαταστάθηκε και τέθηκε σε λειτουργία, όπως ενημερώνει ο Δήμος του νησιού.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 52.204 ευρώ, εγκρίθηκε και εντάχτηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER που διαχειρίστηκε η Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) – Αναπτυξιακή Α. Ε. Ο.Τ.Α. με τίτλο «Ολοκληρωμένο Ευφυές Σύστημα Έγκαιρης Πυρανίχνευσης για δάσος του Δήμου Αλοννήσου» και με χρηματοδότηση από το «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014- 2020.

Το «Ολοκληρωμένο Ευφυές Σύστημα Έγκαιρης Πυρανίχνευσης» αποτελείται από Υποσύστημα Ανίχνευσης και το κεντρικό Υποσύστημα Διαχείρισης.

Το σύστημα ανίχνευσης διαχειρίζεται τρεις κάμερες οι οποίες τοποθετήθηκαν σε τρία κομβικά δασικά σημεία του νησιού, δίνοντας την δυνατότητα στην Πολιτική Προστασία Αλοννήσου για άμεση επιτήρηση περιοχών που είναι πιθανό να εκδηλωθεί φωτιά.

Η εικόνα από την κάθε εγκατεστημένη κάμερα μεταφέρεται σε ένα τοπικό Η/Υ ο οποίος πραγματοποιεί άμεση ανάλυσή της με αλγόριθμους εντοπισμού καπνού και φλόγας. Σε περίπτωση εντοπισμού αποστέλλεται ειδοποίηση στο διαχειριστή του Συστήματος με (sms, e-mail, κλπ).

Μαζί με την ειδοποίηση αποστέλλεται και εικόνα από την περιοχή ώστε να γίνεται άμεση αξιολόγηση και οπτική επαλήθευση του συναγερμού (αληθής ή εσφαλμένος), και να αποφασίζεται η κρισιμότητα της κατάστασης.

Επίσης αποστέλλονται οι συντεταγμένες της περιοχής του συναγερμού (κατά προσέγγιση), που υπολογίζονται αυτόματα από το Σύστημα.

Οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται μέσω των δικτύων που είναι διαθέσιμα στην περιοχή (aDSL, WiFi, 3G).

Έτσι το ευφυές αυτό σύστημα προσθέτει μια επιπλέον επιχειρησιακή δυνατότητα στις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας τόσο στην πρόληψη, όσο και στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών.

«Ο Δήμος Αλοννήσου αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχουν οι σύγχρονες τεχνολογίες στον τομέα της πυρανίχνευσης και ενισχύει τα μέτρα πρόληψης που λαμβάνει ο Δήμος για την προστασία των δασών σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς», επεσήμανε ο δήμαρχος, Πέτρος Βαφίνης.