Δύο κηδείες σήμερα Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023 στον νομό Λάρισας

1.Ανδρέας Δεσπούλης ετών 42
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Ιωάννης Σπρίντζιος ετών 49
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας