Στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου θα παρουσιαστεί ο απολογισμός του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου για το διάστημα από 1 Ιουλίου μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2022. Σύμφωνα με τον απολογισμό της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ και Δημόσιας Υγείας, από το Κοινωνικό Παντοπωλείο εξυπηρετήθηκαν το παραπάνω χρονικό διάστημα 1.001 κάρτες οι οποίες αντιστοιχούν σε 2.388 άτομα. Από αυτά οι 1.605 είναι ενήλικες και τα 783 είναι ανήλικα μέλη.
Αναλυτικά, τον Ιούλιο μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου διανεμήθηκαν προϊόντα σε 289 ενήλικες και 134 παιδιά, τον Αύγουστο σε 281 ενήλικες και 135 παιδιά, τον Σεπτέμβριο σε 249 ενήλικες και 118 παιδιά. Αντίστοιχα τον Οκτώβριο διανεμήθηκαν προϊόντα μέσω του Παντοπωλείου σε 248 ενήλικες και 114 παιδιά, τον Νοέμβριο σε 245 ενήλικες και 121 παιδιά και τον Δεκέμβριο σε 293 ενήλικες και 161 παιδιά.
Επίσης, από το πρόγραμμα του Δήμου Βόλου «σίτισης στο σπίτι» αποδόθηκαν συνολικά 10.471 μερίδες. Όπως προκύπτει από την αναλυτική κατάσταση, τον Ιούλιο δόθηκαν 1.721 μερίδες φαγητού, τον Αύγουστο 1.627 και τον Σεπτέμβριο 1.800. Αντίστοιχα τον περασμένο Οκτώβριο δόθηκαν 1.779 μερίδες, 1.820 τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο 1.724.

e-thessalia.gr