Την έντονη δυναμική της θεσσαλικής οικονομίας αντανακλούν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που αφορούν στις εμπορευματικές συναλλαγές των περιφερειών της χώρας.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας καταγράφει, μάλιστα, θετικό εμπορικό ισοζύγιο για δεκατρία συνεχή έτη. Το έτος 2021 οι εξαγωγές της ανέρχονταν σε €1,77 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση 31,27% σε σχέση με το 2020. Το στοιχείο αυτό πιστοποιεί για άλλη μία φορά ότι ο κλάδος της μεταποίησης αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες στήριξης της οικονομικής δραστηριότητας, η σημασία της οποίας είναι ακόμη μεγαλύτερη για την ελληνική περιφέρεια. 

Το πιο εντυπωσιακότερο είναι, βεβαίως, η διαχρονικότητα της αυξητικής πορείας της θεσσαλικής οικονομίας, εν μέσω αλλεπάλληλων κρίσεων. Στο επίκεντρο βρίσκονται πάντα τα αγροτικά και τα τυροκομικά προϊόντα.

Στα αξιοσημείωτα των στατιστικών στοιχείων είναι επίσης ότι στην γειτονική Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας βρίσκεται η μεγαλύτερη άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση της χώρας. Στην περιοχή βρίσκονται εγκατεστημένες πολλές παραγωγικές μονάδες, οι οποίες και έχουν την έδρα τους στην Αττική. Ως εκ τούτου, η Περιφέρεια Στερεάς παρουσιάζει υψηλό ποσοστό στην Παραγωγή και στις Πωλήσεις Βιομηχανικών Προϊόντων της χώρας, 16,9% το έτος 2020, ενώ στις εξαγωγές η συμμετοχή της ανέρχεται σε 4,26%, για το έτος 2021 και αυτές κυμάνθηκαν γύρω στα €1,7 δισ.-

Κώστας Τόλης thessaliaeconomy.gr