• ΜΟΝΟΝ ΕΝΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 5.000 ΑΤΟΜΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
    Τράπεζα Τροφίμων για την Κεντρική Ελλάδα

    Η Κεντρική Ελλάδα διαθέτει πλέον τη δική της τράπεζα τροφίμων, η οποία θα αξιοποιεί το πλεόνασμα στην παραγωγή τροφίμων και θα το αναδιανέμει με αντικειμενικά κριτήρια. Χθες,... Περισσότερα