• ΑΡΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
    Τα μεγάλα βήματα προς την κανονικότητα

    Αλμα προς την κανονικότητα, με την κατάργηση των μηνυμάτων για τις μετακινήσεις και του περιορισμού των διαπεριφερειακών μετακινήσεων, καθώς και την περαιτέρω μείωση των ωρών... Περισσότερα