• Εμπόδια στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου του ΟΛΠ στον Πειραιά, ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ δημιουργεί το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Το ΚΑΣ διατύπωσε διαφωνίες ως προς... Περισσότερα