• Εκπνέει τη Δευτέρα 29 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων.Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην προθεσμία πληρωμής του φόρου εισοδήματος,... Περισσότερα