• ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΟΣΗΜΩΝ
    Αυστηρότερη συνταγογράφηση

    Αυστηρότερα κριτήρια και ποινές προκειμένου να ελέγχεται η συνταγογράφηση και παράλληλα να διασφαλιστεί η περαιτέρω διείσδυση των γενοσήμων περιέχει το πολυνομοσχέδιο του... Περισσότερα

  • Τη χαμηλή διείσδυση των γενοσήμων στην ελληνική φαρμακευτική αγορά διαπιστώνει μελέτη της ICAP, η οποία τονίζει πως παρά την αύξηση του όγκου πωλήσεων το 2018 η συμμετοχή της... Περισσότερα