• ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
    Νόμιμη η εξ αποστάσεως εκπαίδευση

    Νόμιμη, πρόσφορη και αναγκαία η τηλε-εκπαίδευση, σχολίασε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με αφορμή τη Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα... Περισσότερα