• Χωρίς γιατρό απέμεινε το τελευταίο χρονικό διάστημα η Τσαγκαράδα μετά την παραίτηση του μοναδικού που υπηρετούσε στο αγροτικό ιατρείο της περιοχής.Μέσα από το αγροτικό ιατρείο... Περισσότερα