Μία κηδεία σήμερα Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023 στον νομό Λάρισας

1.Γεώργιος Ζαρογιάννης ετών 87
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Αμπελώνα