Νέο έργο για την αντιπλημμυρική προστασία παρόχθιων εκτάσεων στις κοίτες του Πάμισου ποταμού δημοπρατεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης 1.000.000 ευρώ και χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας.

Το νέο έργο περιλαμβάνει  καθαρισμό της κοίτης  του ποταμού και αποκαταστάσεις- ενισχύσεις πρανών και αναχωμάτων στο τμήμα από τη Γελάνθη Π.Ε. Καρδίτσας μέχρι τα Μεγάλα Καλύβια Π.Ε. Τρικάλων, στην συμβολή του Πάμισου με τον Πηνειό ποταμό. 

« Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια ένα πρωτόγνωρο,  ολοκληρωμένο σχέδιο καθαρισμού ποταμών,  με βάση τη φιλοσοφία build back better, ώστε να  προλάβουμε τις  επικίνδυνες επιπτώσεις  που έρχονται από το μέλλον  λόγω της κλιματικής κρίσης» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

«Χρηματοδοτούμε και δημοπρατούμε ένα νέο μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο,  με καθαρισμούς και ενίσχυση αναχωμάτων κατά μήκος του Πάμισου Ποταμού στις Περιφερειακές Ενότητες της Καρδίτσας και των Τρικάλων από την Γελάνθη, μέχρι τα Μεγάλα Καλύβια. Τα έργα μας αποδίδουν, αντέχουν και δημιουργούν συνθήκες ασφάλειας για  ζωές, ανθρώπινα αγαθά, δημόσιες υποδομές και για το  περιβάλλον» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.   

Στοιχεία του έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι  ο καθαρισμός της κοίτης και η  συντήρηση και  αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων του  Πάμισου ποταμού. 

Συγκεκριμένα, για  την απρόσκοπτη διόδευση της παροχής των νερών του Πάμισου προβλέπεται ο  καθαρισμός της κοίτης καθώς και των πρανών από φερτά υλικά, απορρίμματα, μπάζα και βλάστηση (φυτά, θάμνοι, δενδρύλλια), όπου απαιτείται. Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής θα μεταφερθούν και θα διαστρωθούν σε κατάλληλες θέσεις απόθεσης. 

Επίσης προβλέπεται  συντήρηση και αποκατάσταση των υφισταμένων αναχωμάτων, που οριοθετούν την ευρεία κοίτη του Πάμισου, εξαιτίας  ζημιών που υπέστησαν από  πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή. Για το λόγο αυτό θα απομακρυνθούν χαλαρές φυτικές γαίες καθώς και τμήματά τους που διαταράχθηκαν και θα αποκατασταθούν από προϊόντα εκσκαφής που θα προκύψουν από τον καθαρισμό της βαθείας κοίτης. 

Η διάστρωση και η συμπίεση των υλικών για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων τμημάτων των αναχωμάτων θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές (βαθμός συμπύκνωσης 90% κατά Proctor). Τέλος, γίνεται  συντήρηση των πρανών με την αποκατάσταση της κοιτόστρωσης και αντικατάσταση συρματοκυβωτίων, συρματοκυλίνδρων και λιθοριππής στα σημεία που αυτά έχουν  καταστραφεί.