Τέσσερις κηδείες σήμερα Σάββατο 6 Αυγούστου 2022 στο νομό Λάρισας.

- Κωνσταντίνος Κατσιώτης Στεφανής ετών 95

Ωρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Στυλιανού Λάρισας 

- Ιωάννης Σκανίκας ετών 69 

Ωρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου Οσσας 

- Θεόδωρος Καρδάσης ετών 96

Ωρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Γεδεών Τυρνάβου

- Ιωάννης Αθανασούλας ετών 96

Ωρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στο Στόμιο Λάρισας