Την επιτυχημένη συνταγή λειτουργίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, που εφαρμόστηκε τα προηγούμενα χρόνια, θα ακολουθήσει και φέτος η 5η ΥΠΕ στις υγειονομικές δομές της παραλιακής ζώνης.

Συγκεκριμένα, από το Σάββατο 16 Ιουλίου και μέχρι τις 21 Αυγούστου τα τρία Περιφερειακά Ιατρεία Μεσσαγγάλων, Σωτηρίτσας και Στομίου θα λειτουργούν από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή με τακτικό ωράριο και έναν γιατρό, ενώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες με εφημερίες και δύο γιατρούς, όμως προβλέπεται και ετοιμότητα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας Γόννων για τα Ιατρεία Μεσαγγάλων και Στομίου και στην παραλιακή ζώνη για το Ιατρείο Σωτηρίτσας.

Ελευθερία