Ανακοινώθηκαν τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων σε Μαθηματικά, Βιολογία και Αρχαία Ελληνικά.

Δείτε εδώ τα θέματα της Βιολογίας.

Δείτε εδώ τα θέματα για τα Μαθηματικά.

Δείτε τα θέματα για τα Αρχαία Ελληνικά.

Σχολιασμός για τα θέματα των Μαθηματικών

Σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση από τα Φροντιστήρια Παπαδέα, τα φετινά θέματα των Μαθηματικών είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και το Δ΄ θέμα είναι για καλά διαβασμένους μαθητές.

Σχολιασμός για τα θέματα των Αρχαίων, σε ό,τι αφορά το διδαγμένο κείμενο

Τα θέματα είναι διατυπωμένα με σαφήνεια και μπορούν να χαρακτηριστούν βατά.

Οι μαθητές καλούνται να επεξεργαστούν την 17η και 20η Διδακτική Ενότητα από τα «Πολιτικά» του Αριστοτέλη και τις «Διατριβαί» του Επίκτητου. Οι ερωτήσεις κατανόησης προϋποθέτουν καλή γνώση των ερμηνευτικών σχολίων του σχολικού εγχειριδίου και εις βάθος κατανόηση του κειμένου.

Οι λεξιλογικές ασκήσεις και η άσκηση εισαγωγής είναι αναμενόμενες και δεν παρουσιάζουν αυξημένο βαθμό δυσκολίας. Η παρατήρηση, σχετικά με την αντιπαραβολή μεταξύ του κειμένου αναφοράς και του παράλληλου κειμένου του Παπανούτσου, απαιτεί κριτική προσέγγιση των δύο κειμένων και αφαιρετική ικανότητα.

Σε ό,τι αφορά το αδίδακτο κείμενο, η απόδοσή του στα νέα ελληνικά χαρακτηρίζεται δύσκολη.

Όσον αφορά τα θέματα της Βιολογίας, χαρακτηρίζονται ως απαιτητικά και διαβαθμισμένης δυσκολίας.

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ