Σημαντικά αυξημένος είναι μέχρι στιγμής ο αριθμός των δικογράφων που έχουν κατατεθεί στο Πρωτοδικείο Βόλου (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών), που αφορούν κατά κύριο λόγο ανακοπές κατά κατασχετηρίων και διαταγών πληρωμής τραπεζών. Οι εν λόγω οικονομικές διαφορές έχουν να κάνουν με ποσά άνω των 20.000 ευρώ, καθώς τα μικρότερα εντάσσονται στην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου.
Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία, τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους έχουν κατατεθεί 178 συνολικά δικόγραφα, όταν το 2019, έτος προ πανδημίας της Covid -19, είχαν υποβληθεί μόλις 117, ενώ το 2018 ακόμα λιγότερα και συγκεκριμένα 72. Πρόκειται για ανακοπές σε ασφαλιστικά μέτρα, ανακοπές για τη μείωση τιμής πρώτης προσφοράς, όταν πραγματοποιούνται πλειστηριασμοί και δεν υπάρχουν πλειοδότες.
Ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής και επιταγών προς εκτέλεση, κατασχετήριες εκθέσεις, μισθωτικές για απόδοση χρωστούμενων ενοικίων και διαφορές οροφοκτησίας, για αναγνώριση δικαιούχων απαλλοτριώσεων. Υπενθυμίζεται πως ο νόμος δίνει περιθώριο μέχρι δύο μήνες για τη δημοσίευση ανακοπών κατά των αναγκαστικών εκτελέσεων και μέσα σε αυτό το διάστημα απαγορεύεται η λήψη ανάλογων μέτρων. Αντίθετα όταν πρόκειται για μισθωτικές διαφορές το χρονικό όριο αυξάνεται στους έξι μήνες.
Σύμφωνα με το άρθρο 933 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντιρρήσεις εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και κάθε δανειστή του που έχει έννομο συμφέρον, οι οποίες αφορούν στην εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου, τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης ή την απαίτηση, ασκούνται μόνο με ανακοπή που εισάγεται στο ειρηνοδικείο, αν ο εκτελεστός τίτλος έχει εκδοθεί από το δικαστήριο αυτό, και στο Μονομελές Πρωτοδικείο σε κάθε άλλη περίπτωση. Η συζήτηση της ανακοπής προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε 60 ημέρες από την κατάθεσή της.
Η ανακοπή μπορεί να επιδοθεί και στον πληρεξούσιο δικηγόρο που υπέγραψε την επιταγή του άρθρου 924 ή παρέσχε την εντολή για τη διενέργεια οποιασδήποτε διαδικαστικής πράξης της αναγκαστικής εκτέλεσης.

e-thessalia.gr