Θετικό πρόσημο έχει το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης το 2021, αφού οι αναγγελίες προσλήψεων ήταν κατά 133.082 περισσότερες από τις αποχωρήσεις, σε μια δύσκολη χρονιά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» για το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.395.429.

Την ίδια περίοδο, οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 2.262.347 (1.287.005 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και 975.342 οικειοθελείς αποχωρήσεις).

Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του έτους 2021 είναι θετικό κατά 133.082 θέσεις εργασίας.

Από τις 2.395.429 αναγγελίες πρόσληψης το 2021, οι μισές (1.280.211) αφορούν σε πλήρη απασχόληση, οι 932.526 σε μερική απασχόληση και οι 180.692 σε εκ περιτροπής απασχόληση.

(*) Σύμφωνα με τα στοιχεία και στο νομό Tρικάλων το πρόσημο ήταν θετικό. Οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 16.296 και οι αποχωρήσεις σε 14.658 με το πρόσημο να είναι θετικό κατά 1.638 θέσεις.

Mε πληροφορίες από euro2day.gr