Προχωρούν οι διαδικασίες για το έργο της κατασκευής υπόγειων αγωγών άρδευσης στον ΤΟΕΒ Μάτι Τυρνάβου (Αμπελώνα).
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενέκρινε το πρακτικό (Ι) της ανοικτής διαδικασίας δημοπράτησης.
Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1.666.750 ευρώ  αφορά στην υπογειοποίηση αρδευτικών δικτύων σε μήκος 16,8 χλμ καθώς και στον εκσυγχρονισμό 10 γεωτρήσεων,  στις οποίες αντικαθίστανται αντλητικά συγκροτήματα και ηλεκτρικοί πίνακες με  συστήματα inverter στα Δημοτικά διαμερίσματα, Φαλάνης, Γιάννουλης και όρια Αμπελώνα.
«Πρόκειται για ένα έργο ουσίας με το οποίο στηρίζουμε στην  πράξη τον πρωτογενή τομέα. Σε συνεργασία με τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ Μάτι Τυρνάβου Σωτήρη Τζιούφα,  το Διοικητικό Συμβούλιο και τις τεχνικές υπηρεσίες μας, προχωράμε ένα έργο ουσίας για τον αγροτικό κόσμο της περιοχής, ένα έργο ζωής και παραγωγής που οδηγεί στην μικρότερη δυνατή κατανάλωση ρεύματος και σε εξοικονόμηση νερού, στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος και της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.
«Στηρίζουμε την παραγωγή, στηρίζουμε τη χώρα,  στηρίζουμε θέσεις εργασίας. Δίνουμε κίνητρα στους ανθρώπους της υπαίθρου να παραμείνουν στην ύπαιθρο και να συνεχίσουν να παράγουν» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.
Τι περιλαμβάνει το έργο
Οι εργασίες που περιλαμβάνει το έργο:
A. Tη προμήθεια και τοποθέτηση 2.550μ.μ. υπόγειων πλαστικών αρδευτικών αγωγών από σκληρό PVC 10 atm.
Οι διάμετροι και τα μήκη των σωλήνων είναι οι εξής :
α) Φ 140 250 μ.μ.
β) Φ 160 1.650 μ.μ.
γ) Φ 200 650 μ.μ.
Β. Tην προμήθεια και τοποθέτηση 14.150μ.μ. υπόγειων πλαστικών αρδευτικών αγωγών από σκληρό PVC 12,5 atm .
Οι διάμετροι και τα μήκη των σωλήνων είναι οι εξής :
α) Φ 160 1.900 μ.μ.
γ) Φ 200 2.400 μ.μ.
δ) Φ 225 3.950 μ.μ.
ε) Φ 250 5.900 μ.μ.
Το υπόγειο αρδευτικό δίκτυο που θα κατασκευασθεί θα αντικαταστήσει το επιφανειακό δίκτυο του Τ.Ο.Ε.Β. με σκοπό τη μείωση απώλειας νερού από το επιφανειακό δίκτυο.
Επίσης, προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση των απαραίτητων υδροληψιών διπλού ή ενός στομίου καθώς και οι συσκευές ασφαλείας του δικτύου.
Β. Την αντικατάσταση ΠΕΝΤΕ (05) αντλητικών συγκροτημάτων (κατακόρυφου άξονα), λόγω παλαιότητας, με νέα υποβρύχια, στις γεωτρήσεις ( LB 148, LB 255, LB 265, LB 267 και Λ 52).
Γ. Την αντικατάσταση των παλαιών ηλεκτρικών πινάκων με νέους ηλεκτρικούς πίνακες - INVERTER, που αφορούν τα ανωτέρω αντλητικά συγκροτήματα, για εξοικονόμηση νερού και ηλεκτρικής ενέργειας, καλύτερη λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων και ασφάλεια αυτών.
Με το παρόν έργο στις γεωτρήσεις LB148, LB255, LB265, LB267, Λ52(=ΕΛ52) θα αντικατασταθούν τα επιφανειακά αντλητικά συγκροτήματα (πομώνες) με καινούργια υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα αντίστοιχης δυναμικότητας, νέα ηλεκτρική εγκατάσταση, ηλεκτρικούς πίνακες inverter και ρυθμιστές στροφών και σύστημα ασφαλείας για προστασία από κλοπές, όπως περιγράφονται στο τιμολόγιο μελέτης-προϋπολογισμό.
Αυτές θα συνδεθούν με υπόγειο αρδευτικό δίκτυο. Στις υπόλοιπες γεωτρήσεις θα υπογειοποιηθεί το δίκτυο άρδευσης με κατασκευή “βρόγχων άρδευσης”.