Η Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Α.Ε. ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.  ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER (Υπομέτρο 19.2 – Πράξεις Δημόσιου Χαρακτήρα), και δημοσιοποιεί τον οριστικό πίνακα κατάταξης, ο οποίος προέκυψε κατόπιν της έγκρισης υπερδέσμευσης ύψους 2.296.300 ευρώ αθροιζόμενη με τη δημόσια δαπάνη με την υπ’ αριθμ. 5745/10-11-2020 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ (ΕΥΔ & ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020), η οποία δίνει τη δυνατότητα ένταξης του συνόλου των θετικά αξιολογημένων προτάσεων.
Ο πίνακας αποτελεσμάτων δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. , www.kenakap.gr.
Συνολικά οδηγούνται προς τη διαδικασία ένταξης, η οποία θα εκδοθεί με απόφαση της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας,  21 θετικά αξιολογημένες προτάσεις, συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης  2.396.273,72 ευρώ και εγκρίνονται επενδυτικές προτάσεις που έχουν υποβάλλει οι ΟΤΑ Μετεώρων, Πύλης, Τρικκαίων και Φαρκαδόνας, αλλά και πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής μας.
Η Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Α.Ε. ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. ευχαριστεί για τη μέχρι στιγμής συνεργασία του εκπροσώπους των Δήμων και των υπηρεσιών τους και των πολιτιστικών συλλόγων και εύχεται καλή επιτυχία στην φάση της υλοποίησης που θα ακολουθήσει μετά την κοινοποίηση των αποφάσεων ένταξης από την ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας.