Σενάρια για μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης ακόμα και στα εισοδήματα του 2019 εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Σύμφωνα με ανώτατο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου, ο δημοσιονομικός χώρος που θα προκύψει θα κρίνει αφενός το ύψος της μείωσης της εισφοράς και αφετέρου τον χρόνο εφαρμογής της. Στην περίπτωση για παράδειγμα που η κυβέρνηση εξοικονομήσει 240 εκατ. ευρώ το 2020, δεν αποκλείεται να διατεθούν, προκειμένου να μειωθεί η εισφορά αλληλεγγύης κατά 10% στα εισοδήματα του 2019 και 10% στα εισοδήματα του 2020. Τα σενάρια που επεξεργάζονται είναι πολλά και όλα είναι σε συνάρτηση με τον δημοσιονομικό χώρο που θα προκύψει. Οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν τον Μάιο, όταν η κυβέρνηση θα έχει ασφαλή στοιχεία για την εξέλιξη του προϋπολογισμού, δηλαδή λίγες ημέρες πριν από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων των εισοδημάτων του 2019.
Σύμφωνα, όμως, με κυβερνητικά στελέχη, η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί σίγουρα το ερχόμενο έτος και αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι εάν η ελάφρυνση θα αφορά τα εισοδήματα δύο ετών (2019 και 2020).
Σύμφωνα με τα σενάρια που επεξεργάζονται στο οικονομικό επιτελείο:
1. Στην περίπτωση που ο δημοσιονομικός χώρος ανέλθει στα 240 εκατ. ευρώ, η μείωση της εισφοράς θα μοιρασθεί ισόποσα στα εισοδήματα του 2019 και του 2020.
2. Στην περίπτωση που εξοικονομηθούν 350 εκατ. ευρώ, θα μειωθεί η εισφορά αλληλεγγύης του 2019 κατά 10% (κόστος 120 εκατ. ευρώ) και του 2020% κατά 20% (κόστος περίπου 240 εκατ. ευρώ).
3. Εάν ο δημοσιονομικός χώρος δεν ξεπεράσει τα 120 εκατ. ευρώ, η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης θα αφορά τα εισοδήματα του β΄ εξαμήνου 2020. Αυτό θα γίνει μέσω της μείωσης της μηνιαίας παρακράτησης φόρου.
Υπενθυμίζεται ότι η εισφορά αλληλεγγύης καθιερώθηκε με το άρθρο 29 του ν. 3986/2011 στα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ των φυσικών προσώπων και η οποία θα έπρεπε να είχε καταργηθεί στα τέλη του 2014. Συνολικά τα φυσικά πρόσωπα καταβάλλουν περί το 1,2 δισ. ευρώ ετησίως, ποσό το οποίο τα προηγούμενα χρόνια (για παράδειγμα το 2014) ξεπερνούσε το 1,5 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ανακουφίσει κυρίως τη μεσαία τάξη, η οποία τα προηγούμενα χρόνια σήκωσε το βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής.
Για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς. Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω οργανισμό, εφόσον κατά τον χρόνο της βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στο μεγαλύτερο ποσό μεταξύ:
1. Του συνολικού ετήσιου εισοδήματος που δηλώνει ο φορολογούμενος από όλες τις πηγές.
2. Του τεκμαρτού εισοδήματός του, το οποίο προκύπτει με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης.  Ο υπολογισμός της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης γίνεται με προοδευτική κλίμακα στην οποία ισχύουν συντελεστές:
• 0% για τις πρώτες 12.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος.
• 2,2% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τις 12.001 έως τις 20.000 ευρώ.
• 5% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 20.001 έως 30.000 ευρώ.
• 6,5% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 30.001 έως 40.000 ευρώ.
• 7,5% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 40.001 έως και 65.000 ευρώ.
• 9% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 65.001 έως και 220.000 ευρώ.
• 10% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 220.001 ευρώ και άνω.

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)