Επιπλέον έργα ύψους 2.033.650 ευρώ σε ΟΤΑ και Φορείς της ΠΕ Λάρισας εγκρίθηκαν με την Υπερδέσμευση στο Πρόγραμμα CLLD Leader της Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε σύμφωνα με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.

Το ποσό της υπερδέσμευσης έρχεται να συμπληρώσει το αρχικά εγκεκριμένο ποσό των 2.160.000 ευρ'ω με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για έργα που θα γίνουν στην ευρύτερη περιοχή της ΠΕ Λάρισας να διαμορφώνεται στο ποσό των 4.193.650 ευρώ και τελικά την ένταξη όλων των θετικά αξιολογημένων Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα, στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος CLLD Leader.

Ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας (Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.) κ. Λευτέρης Φουρκιώτης επεσήμανε ότι “είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που εγκρίθηκε το αίτημά μας για υπερδέσμευση και τελικά θα ενταχθούν στο πρόγραμμα προς υλοποίηση όλα τα θετικά αξιολογημένα έργα των Δήμων και των άλλων Φορέων της ΠΕ Λάρισας”.

Επιπλέον, ευχαρίστησε τους Δημάρχους και τους άλλους φορείς για την υπομονή τους και τόνισε ότι “η εταιρεία θα προχωρήσει σύντομα τη διαδικασία έκδοσης Αποφάσεων Ένταξης των Έργων στο Τοπικό Πρόγραμμα και την υπογραφή Συμβάσεων με τους Δικαιούχους”.

Δείτε τα έργα που θα υλοποιηθούν ΕΔΩ.