Σε σταθερή τροχιά η διαδικασία για την παράδοση των παλιών αποθηκών της ΕΑΣΤ (απέναντι από τον ΟΣΕ) στους τρικαλινούς/ες ως χώρο πολιτισμού.
Ο Δήμος Τρικκαίων προκήρυξε διαγωνισμό για την εκπόνηση μελέτης, που θα οδηγήσει στην απαραίτητη μελετητική και τεχνική ωριμότητα, ώστε να υλοποιηθεί το κυρίως έργο.
Ο διαγωνισμός έχει τίτλο «Οριστική Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ Μελέτη για το έργο με τίτλο “ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ“».
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 219.744,87€ (χωρίς ΦΠΑ) και τα χρήματα προέρχονται από το πρόγραμμα  «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με ημερομηνία λήξης προσφορών την 21η Αυγούστου 2019.
Αυτό ήταν το πρώτο βήμα για την επανάχρηση, το οποίο έγινε στις 26 Ιουνίου 2018. Πέντε μήνες μετά, στις 26 Νοεμβρίου 2018, έγινε το δεύτερο βήμα.
Η αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης του εν λόγω προγράμματος, ενέκρινε τα τεύχη δημοπράτησης του πρώτου υποέργου, για το οποίο ο Δήμος προχώρησε στο τρίτο βήμα, στην πραγματοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού. Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε η απόκτηση των αποθηκών, το 2013 και το 2015.
Με την ολοκλήρωση της μελέτης, θα προχωρήσουν τα άλλα δύο έργα:
– Επανάχρηση Συγκροτήματος Αποθηκών Δ. Τρικκαίων σε Πολυχώρο Τέχνης και Πολιτισμού, με όλες τις απαραίτητες εργασίες στις δύο αποθήκες.
Στη μία αποθήκη, εμβαδού 830,06 μ2:
1.    θα γίνονται ποικίλες μουσικές εκδηλώσεις,
2.    δημιουργείται θεματική μουσική βιβλιοθήκη,
3.    δημιουργείται χώρος για τη μετεγκατάσταση και λειτουργία της Δημοτικής Φιλαρμονικής και της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Τρικάλων,
4.    δημουργείται διαδραστικό μουσικό θεματικό εργαστήρι εκπαιδευτικού χαρακτήρα, studio ηχογράφησης και control room, τουαλέτες και αναψυκτήριο.
Η αίθουσα αυτή θα παραχωρείται από τον Δήμο σε θεσμοθετημένους φορείς της πόλης και των χωριών  για την από κοινού τέλεση αντίστοιχων εκδηλώσεων.
Στη δεύτερη αποθήκη, εμβαδού 927,56 m2, δημιουργείται χώρος μόνιμης στέγασης των εκθεμάτων της Δημοτικής Πινακοθήκης που βρίσκονται διάσπαρτα σε κτήρια του Δήμου