Το υποθηκοφυλακείο Καρδίτσας, ως όνομα, έπαψε να υφίσταται από τις 14 Μαΐου του 2019 και έχει ενταχθεί στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, μετονομαζόμενο σε Κτηματολογικό Γραφείο Καρδίτσας.
Μάλιστα είναι το ένα από τα δύο σε όλη την χώρα που προχώρησαν πιλοτικά σε αυτή την αλλαγή (το δεύτερο είναι της Βέροιας) και θα ακολουθήσουν όλα τα υπόλοιπα καταργώντας ουσιαστικά το παλιάς μορφής υποθηκοφυλακείο.
Για το θέμα μιλήσαμε με την προϊσταμένη του κτηματολογικού γραφείου Καρδίτσας κ. Πολυξένη Δαΐτση η οποία μας ενημέρωσε πως με την νέα μορφή δεν έχουν αλλάξει κάποια πράγματα σε ότι αφορά στο προσωπικό και στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι συναλλασσόμενοι βρίσκουν στο γραφείο όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά που έβρισκαν και στο υποθηκοφυλακείο και εξυπηρετούνται στον ίδιο χρόνο που απαιτούνταν και πριν, καθώς η ψηφιοποίηση έχει προχωρήσει εδώ και καιρό.
Αυτό που έχει αλλάξει και είναι πολύ σημαντικό, μας λέει η κ. Δαΐτση είναι ότι δεν γίνεται καμία πληρωμή με μετρητά, όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Οι πολίτες πληρώνουν είτε μέσω κάρτας, είτε μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ είτε με τραπεζική επιταγή. Αυτό, τόνισε, είναι μεγάλη ανακούφιση για μας καθώς η υπηρεσία απεμπλέκεται από την διαχείριση χρημάτων και τα προβλήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν.
Σημαντική επίσης αλλαγή η σύνδεση του γραφείου με τον Εθνικό φορέα, συνέχισε, απ’ όπου μπορούμε να έχουμε λεπτομερή και ασφαλή καθοδήγηση για οποιοδήποτε θέμα προκύψει και να το επιλύουμε άμεσα.
Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε πως τα υποθηκοφυλακεία ανήκαν στο υπουργείο Δικαιοσύνης, ενώ τα κτηματολογικά γραφεία στο ΥΠΕΚΑ.

karditaslive.net